logo

Jsme držitelé certifikátů

environmentální systém
ČSN EN ISO 14001:2005

managementu jakosti:
ČSN EN ISO 9001:2001

Úvodní stránka

Stavby domů, opravy, rekonstrukce

Obnova památek s.r.o byla založena 18.února 1997 jako stavební firma a zapsána do obchodního rejstříku dne 19.března jako společnost s ručením omezeným. Předmětem podnikání společnosti je provádění staveb včetně jejich změn,udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.

Od zahájení podnikání je společnost zaměřena na dva hlavní směry v oblasti realizací jednotlivých dodávek stavebních prací. Prvním směrem je oblast rekonstrukcí a oprav historických a památkových objektů a druhý směr je zaměřen na provádění běžných stavebních prací v oblasti malého a středního podnikání ve stavebnictví, včetně výstavby objektů a rodinných domů na klíč.

Při provádění staveb zajišťujeme a garantujeme:obsahuvod

  • velmi dobrou kvalitu provedených stavebních prací v souladu s platnými normami a technickými podmínkami pro provádění staveb
  • používání původních technologií při opravách a rekonstrukcích historických objektů
  • používání moderních technologií při provádění běžných stavebních prací HSV a PSV
  • přesné provedení staveb dle projektové dokumentace a požadovaných změn objednavatelem
  • zajištění restaurátorských prací dle vydaných závazných stanovisek jednotlivých referátů
  • dodržení všech sjednaných dodacích a záručních lhůt
  • zajištění podmínek daných stavebním povolením
  • dodržení všech pokynů památkových architektů
  • dodržení smluvních cen na základě nabídkových rozpočtů
  • jistotu, kvalitu a velmi dobrý výkon

Od roku 2006 společnost vytvořila a udržuje systém menagementu jakosti a systém environmentálního menagementu ISO - dle ČSN EN 9001:2001 a 14001:2005

Obnova památek s.r.o. zaměstnává řádně proškolené - odborně způsobilé pracovníky všech stavebních profesí vč. řídících pracovníků společnosti.

Společnost je vybavena běžným technickým vybavením, mechanizací a dopravními prostředky pro realizaci všech-výše uvedených stavebních prací.

Na provádění uvedených stavebních činností má Obnova památek s.r.o. příslušná podnikatelská oprávnění, vč. oprávnění případných subdodavatelů (restaurátoři a výtvarníci).

Obnova památek s.r.o. Kutná Hora je pojištěna na odpovědnost , za event. vzniklé škody, u České pojišťovny a.s. Praha a pojišťovny Kooperativa Kutná Hora.

kontaktyreferencegalerie

 

Mezi naše další činnosti patří obnova památek, o které si můžete zjistit více na www.obnovapamatek.cz.

 

©  Obnova památek s.r.o. – všechna práva vyhrazena
XHTML 1.0 | CSS 2.1
Tvorba webových stránek WebGravity.cz